domů | životopis | obrazy | sochy | restaurování | napsali… | kontakt
Vojtěch Adamec: Vážka, 2002

Vážka, 2002

Napsali…


Richard Drury:
Text k výstavě v galerii Navrátil, 2007

…Postupně, mnohdy pomalu zkoumaný a získaný prostor jeho soch a obrazů pak dávají jasně najevo, že jejich tvůrce v nich nebyl na rychlé návštěvě, ale že v nich stále žije…

celý text (otevře se v novém okně)


Magdalena Juříková

…Malířský rukopis je na rozdíl od výrazných gest jeho předchozího období klidný a zjemnělý a pod vlivem italské renesance koloristicky prosyceny a pevný v ploše. Jeho původně sochařská dráha se rozrostla k malbě a kresbě, v nichž dnes nachází výraznější satisfakci než v modelování. Jeho obrazy jsou obsahové ryzí a vitální. Nabízejí řadu dalších úvah, které je třeba prozkoumat.…

celý text (otevře se v novém okně)


Jiří T. Kotalík

…V kontextu postmodernistické vlny a abstraktních retrospektiv zůstává téměř klasickým pojetím mezi svými vrstevníky téměř osamocen. Jeho dosavadní umělecký vývoj soustředěně a bez zřetelných výkyvů usiluje o naplnění vlastního programu, který se během času přirozeně proměňuje a rozšiřuje.…

celý text (pdf, 612kB, nutný Acrobat Reader – možno volně stáhnout zde)


domů | životopis | obrazy | sochy | restaurování | napsali… | kontakt

------------

(C) 2008 Vojtěch Adamec | design, layout, code & photos Martin Micka